ป้าแห้ง http://auntieskinny.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=27-08-2009&group=10&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=27-08-2009&group=10&gblog=88 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 77 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 26/08/09]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=27-08-2009&group=10&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=27-08-2009&group=10&gblog=88 Thu, 27 Aug 2009 0:31:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=25-08-2009&group=10&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=25-08-2009&group=10&gblog=87 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 76 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 25/08/09]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=25-08-2009&group=10&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=25-08-2009&group=10&gblog=87 Tue, 25 Aug 2009 0:32:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=24-08-2009&group=10&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=24-08-2009&group=10&gblog=86 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 75 ครั้งที่ 2 วันที่ 12]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=24-08-2009&group=10&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=24-08-2009&group=10&gblog=86 Mon, 24 Aug 2009 18:48:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=23-08-2009&group=10&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=23-08-2009&group=10&gblog=85 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งเป้าอีกครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=23-08-2009&group=10&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=23-08-2009&group=10&gblog=85 Sun, 23 Aug 2009 17:48:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=23-08-2009&group=10&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=23-08-2009&group=10&gblog=84 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 74 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 23/08/09]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=23-08-2009&group=10&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=23-08-2009&group=10&gblog=84 Sun, 23 Aug 2009 17:31:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=22-08-2009&group=10&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=22-08-2009&group=10&gblog=83 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 73 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 22/08/09]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=22-08-2009&group=10&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=22-08-2009&group=10&gblog=83 Sat, 22 Aug 2009 23:00:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=21-08-2009&group=10&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=21-08-2009&group=10&gblog=82 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 72 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 21/08/09]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=21-08-2009&group=10&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=21-08-2009&group=10&gblog=82 Fri, 21 Aug 2009 23:06:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=21-08-2009&group=10&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=21-08-2009&group=10&gblog=81 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 71 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 20/08/09]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=21-08-2009&group=10&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=21-08-2009&group=10&gblog=81 Fri, 21 Aug 2009 23:08:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=19-08-2009&group=10&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=19-08-2009&group=10&gblog=80 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 70 ครั้งที่ 2 วันที่ 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=19-08-2009&group=10&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=19-08-2009&group=10&gblog=80 Wed, 19 Aug 2009 20:56:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-08-2009&group=10&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-08-2009&group=10&gblog=79 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 69 ครั้งที่ 2 วันที่ 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-08-2009&group=10&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-08-2009&group=10&gblog=79 Tue, 18 Aug 2009 19:35:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-08-2009&group=10&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-08-2009&group=10&gblog=78 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 68 ครั้งที่ 2 วันที่ 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-08-2009&group=10&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-08-2009&group=10&gblog=78 Mon, 17 Aug 2009 22:36:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-08-2009&group=10&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-08-2009&group=10&gblog=77 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 67 ครั้งที่ 2 วันที่ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-08-2009&group=10&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-08-2009&group=10&gblog=77 Sun, 16 Aug 2009 18:11:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-08-2009&group=10&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-08-2009&group=10&gblog=76 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 66 ครั้งที่ 2 วันที่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-08-2009&group=10&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-08-2009&group=10&gblog=76 Sat, 15 Aug 2009 18:53:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=14-08-2009&group=10&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=14-08-2009&group=10&gblog=75 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 65 ครั้งที่ 2 วันที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=14-08-2009&group=10&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=14-08-2009&group=10&gblog=75 Fri, 14 Aug 2009 18:54:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=14-08-2009&group=10&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=14-08-2009&group=10&gblog=74 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 64 ครั้งที่ 2 วันที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=14-08-2009&group=10&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=14-08-2009&group=10&gblog=74 Fri, 14 Aug 2009 18:59:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=12-08-2009&group=10&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=12-08-2009&group=10&gblog=73 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 63 สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=12-08-2009&group=10&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=12-08-2009&group=10&gblog=73 Wed, 12 Aug 2009 22:34:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=12-08-2009&group=10&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=12-08-2009&group=10&gblog=72 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 62 สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=12-08-2009&group=10&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=12-08-2009&group=10&gblog=72 Wed, 12 Aug 2009 22:28:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-08-2009&group=10&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-08-2009&group=10&gblog=70 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 60 สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-08-2009&group=10&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-08-2009&group=10&gblog=70 Mon, 10 Aug 2009 21:15:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=09-08-2009&group=10&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=09-08-2009&group=10&gblog=69 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 59 สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=09-08-2009&group=10&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=09-08-2009&group=10&gblog=69 Sun, 09 Aug 2009 18:20:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=08-08-2009&group=10&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=08-08-2009&group=10&gblog=68 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 58 สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=08-08-2009&group=10&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=08-08-2009&group=10&gblog=68 Sat, 08 Aug 2009 19:44:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=07-08-2009&group=10&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=07-08-2009&group=10&gblog=67 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 57 สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=07-08-2009&group=10&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=07-08-2009&group=10&gblog=67 Fri, 07 Aug 2009 16:49:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=06-08-2009&group=10&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=06-08-2009&group=10&gblog=66 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 56 สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=06-08-2009&group=10&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=06-08-2009&group=10&gblog=66 Thu, 06 Aug 2009 18:36:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=05-08-2009&group=10&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=05-08-2009&group=10&gblog=65 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 55 สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=05-08-2009&group=10&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=05-08-2009&group=10&gblog=65 Wed, 05 Aug 2009 21:50:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=04-08-2009&group=10&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=04-08-2009&group=10&gblog=64 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 54 สัปดาห์ ที่ 6 วันที่ 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=04-08-2009&group=10&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=04-08-2009&group=10&gblog=64 Tue, 04 Aug 2009 19:01:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=03-08-2009&group=10&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=03-08-2009&group=10&gblog=63 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 53 สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=03-08-2009&group=10&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=03-08-2009&group=10&gblog=63 Mon, 03 Aug 2009 18:21:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=02-08-2009&group=10&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=02-08-2009&group=10&gblog=62 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 52 สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=02-08-2009&group=10&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=02-08-2009&group=10&gblog=62 Sun, 02 Aug 2009 15:07:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=02-08-2009&group=10&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=02-08-2009&group=10&gblog=61 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 51 สัปดาห์ ที่ 6 วันที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=02-08-2009&group=10&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=02-08-2009&group=10&gblog=61 Sun, 02 Aug 2009 15:03:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=02-08-2009&group=10&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=02-08-2009&group=10&gblog=60 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 50 สัปดาห์ ที่ 6 วันที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=02-08-2009&group=10&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=02-08-2009&group=10&gblog=60 Sun, 02 Aug 2009 15:00:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-07-2009&group=10&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-07-2009&group=10&gblog=59 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 49 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-07-2009&group=10&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-07-2009&group=10&gblog=59 Thu, 30 Jul 2009 18:27:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-07-2009&group=10&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-07-2009&group=10&gblog=58 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 48 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-07-2009&group=10&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-07-2009&group=10&gblog=58 Thu, 30 Jul 2009 12:40:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-07-2009&group=10&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-07-2009&group=10&gblog=57 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 47 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-07-2009&group=10&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-07-2009&group=10&gblog=57 Thu, 30 Jul 2009 12:30:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-07-2009&group=10&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-07-2009&group=10&gblog=56 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 46 สับดาห์ที่ 5 วันที่ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-07-2009&group=10&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-07-2009&group=10&gblog=56 Thu, 30 Jul 2009 12:25:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=26-07-2009&group=10&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=26-07-2009&group=10&gblog=55 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 45 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=26-07-2009&group=10&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=26-07-2009&group=10&gblog=55 Sun, 26 Jul 2009 20:41:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=25-07-2009&group=10&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=25-07-2009&group=10&gblog=54 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[สาหร่ายทะเล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=25-07-2009&group=10&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=25-07-2009&group=10&gblog=54 Sat, 25 Jul 2009 19:40:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=25-07-2009&group=10&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=25-07-2009&group=10&gblog=53 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 44 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 2 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=25-07-2009&group=10&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=25-07-2009&group=10&gblog=53 Sat, 25 Jul 2009 19:33:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=24-07-2009&group=10&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=24-07-2009&group=10&gblog=52 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 43 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=24-07-2009&group=10&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=24-07-2009&group=10&gblog=52 Fri, 24 Jul 2009 18:43:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=23-07-2009&group=10&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=23-07-2009&group=10&gblog=51 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 42 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=23-07-2009&group=10&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=23-07-2009&group=10&gblog=51 Thu, 23 Jul 2009 18:25:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=22-07-2009&group=10&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=22-07-2009&group=10&gblog=50 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 41 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=22-07-2009&group=10&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=22-07-2009&group=10&gblog=50 Wed, 22 Jul 2009 18:10:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=21-07-2009&group=10&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=21-07-2009&group=10&gblog=49 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 40 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=21-07-2009&group=10&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=21-07-2009&group=10&gblog=49 Tue, 21 Jul 2009 15:30:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=20-07-2009&group=10&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=20-07-2009&group=10&gblog=48 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วยเรื่องของฝรั่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=20-07-2009&group=10&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=20-07-2009&group=10&gblog=48 Mon, 20 Jul 2009 19:20:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=20-07-2009&group=10&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=20-07-2009&group=10&gblog=47 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครว่ากินกล้วยแล้วอ้วน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=20-07-2009&group=10&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=20-07-2009&group=10&gblog=47 Mon, 20 Jul 2009 15:28:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=20-07-2009&group=10&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=20-07-2009&group=10&gblog=46 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 39 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=20-07-2009&group=10&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=20-07-2009&group=10&gblog=46 Mon, 20 Jul 2009 18:28:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=20-07-2009&group=10&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=20-07-2009&group=10&gblog=45 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[แคลอรี่ในอาหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=20-07-2009&group=10&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=20-07-2009&group=10&gblog=45 Mon, 20 Jul 2009 15:02:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=19-07-2009&group=10&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=19-07-2009&group=10&gblog=44 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 38 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=19-07-2009&group=10&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=19-07-2009&group=10&gblog=44 Sun, 19 Jul 2009 19:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-07-2009&group=10&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-07-2009&group=10&gblog=43 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 37 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-07-2009&group=10&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-07-2009&group=10&gblog=43 Sat, 18 Jul 2009 20:45:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-07-2009&group=10&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-07-2009&group=10&gblog=42 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 36 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-07-2009&group=10&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-07-2009&group=10&gblog=42 Fri, 17 Jul 2009 18:36:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=10&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=10&gblog=41 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 35 (สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 7)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=10&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=10&gblog=41 Thu, 16 Jul 2009 20:59:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=10&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=10&gblog=40 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปผลการควบคุมอาหารสัปดาห์ที่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=10&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=10&gblog=40 Thu, 16 Jul 2009 20:59:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=10&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=10&gblog=39 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[โฉมหน้าหนังสือเจ้าของสูตรที่กำลังใช้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=10&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=10&gblog=39 Thu, 16 Jul 2009 9:27:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=10&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=10&gblog=38 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[สูตรควบคุมอาหารจาก Health & Cuisine ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=10&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=10&gblog=38 Thu, 16 Jul 2009 9:06:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-07-2009&group=10&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-07-2009&group=10&gblog=37 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 34 (สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 6)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-07-2009&group=10&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-07-2009&group=10&gblog=37 Wed, 15 Jul 2009 20:33:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=14-07-2009&group=10&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=14-07-2009&group=10&gblog=36 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 34 (สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 5)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=14-07-2009&group=10&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=14-07-2009&group=10&gblog=36 Tue, 14 Jul 2009 13:06:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=13-07-2009&group=10&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=13-07-2009&group=10&gblog=35 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 33 (สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=13-07-2009&group=10&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=13-07-2009&group=10&gblog=35 Mon, 13 Jul 2009 20:56:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=12-07-2009&group=10&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=12-07-2009&group=10&gblog=34 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 32 (สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=12-07-2009&group=10&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=12-07-2009&group=10&gblog=34 Sun, 12 Jul 2009 18:05:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=11-07-2009&group=10&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=11-07-2009&group=10&gblog=33 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 31 (สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 3 ของโปรแกรม) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=11-07-2009&group=10&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=11-07-2009&group=10&gblog=33 Sat, 11 Jul 2009 17:52:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=11-07-2009&group=10&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=11-07-2009&group=10&gblog=32 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 30 (สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 2 ของโปรแกรม)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=11-07-2009&group=10&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=11-07-2009&group=10&gblog=32 Sat, 11 Jul 2009 17:53:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=31 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 29 (สัปดาห์ที่ 3 วันแรก ของโปรแกรมเร่งการเผาผลาญ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=31 Fri, 10 Jul 2009 17:53:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=30 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 28 (สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 7 ของโปรแกรมเริ่มต้นการควบคุมน้ำหนัก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=30 Fri, 10 Jul 2009 17:53:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=29 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 27]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=29 Fri, 10 Jul 2009 10:52:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=28 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 26]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=28 Fri, 10 Jul 2009 10:51:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=27 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 25]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=27 Fri, 10 Jul 2009 10:50:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=26 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 24]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=26 Fri, 10 Jul 2009 10:50:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=25 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 23]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=25 Fri, 10 Jul 2009 10:49:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=24 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 22 (สัปดาห์ที่ 1 วันแรกของโปรแกรมควบคุมน้ำหนัก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=24 Fri, 10 Jul 2009 20:47:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=23 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 21]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=23 Fri, 10 Jul 2009 10:47:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=22 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 20]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=22 Fri, 10 Jul 2009 10:46:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=21 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 19]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=21 Fri, 10 Jul 2009 10:45:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=20 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 18]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=20 Fri, 10 Jul 2009 10:45:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=19 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 17]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=19 Fri, 10 Jul 2009 10:44:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=18 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 16]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=18 Fri, 10 Jul 2009 10:43:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=17 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 15]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=17 Fri, 10 Jul 2009 10:42:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=16 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 14]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=16 Fri, 10 Jul 2009 10:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=15 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 13]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=15 Fri, 10 Jul 2009 10:41:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=14 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 12]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=14 Fri, 10 Jul 2009 10:40:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=13 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 11]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=13 Fri, 10 Jul 2009 10:38:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=12 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=12 Fri, 10 Jul 2009 10:37:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=11 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=11 Fri, 10 Jul 2009 10:37:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=10 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=10 Fri, 10 Jul 2009 10:36:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=9 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=9 Fri, 10 Jul 2009 10:35:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=8 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 6 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=10-07-2009&group=10&gblog=8 Fri, 10 Jul 2009 10:34:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=7 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[ปริมาณแคลลอรี่ที่ต้องการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=7 Wed, 17 Jun 2009 15:30:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=6 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 5 ขอกินแบบตอนไม่ควบคุมน้ำหนักหน่อยนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=6 Wed, 17 Jun 2009 10:32:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=5 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 4 อย่าเพิ่งชั่งน้ำหนักเลย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=5 Wed, 17 Jun 2009 10:32:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=4 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 3 อีก 4 กิโลทีจะต้อง go on]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=4 Wed, 17 Jun 2009 17:14:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=3 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 2 ทำไมง่วงอย่างนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=3 Wed, 17 Jun 2009 10:31:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=2 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[วันแรกของป้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=17-06-2009&group=10&gblog=2 Wed, 17 Jun 2009 10:00:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=09-06-2009&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=09-06-2009&group=10&gblog=1 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบเผาผลาญของป้า...ทำไมมันช้าอย่างนี้ล่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=09-06-2009&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=09-06-2009&group=10&gblog=1 Tue, 09 Jun 2009 9:52:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-07-2009&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-07-2009&group=7&gblog=9 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[YAYOI]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-07-2009&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-07-2009&group=7&gblog=9 Sat, 18 Jul 2009 20:58:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=7&gblog=8 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[ชอบกลั้นหายใจเวลาออกกำลังกาย?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=7&gblog=8 Thu, 16 Jul 2009 9:23:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-06-2009&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-06-2009&group=7&gblog=7 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างและทำลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-06-2009&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-06-2009&group=7&gblog=7 Mon, 15 Jun 2009 22:56:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=08-06-2009&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=08-06-2009&group=7&gblog=6 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[คนผอมก็ควรออกกำลังกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=08-06-2009&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=08-06-2009&group=7&gblog=6 Mon, 08 Jun 2009 22:39:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=31-05-2009&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=31-05-2009&group=7&gblog=5 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อดีของการเห็นไม่ชัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=31-05-2009&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=31-05-2009&group=7&gblog=5 Sun, 31 May 2009 18:03:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=27-05-2009&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=27-05-2009&group=7&gblog=4 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[การมาของ ย้อย กับ ยายย้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=27-05-2009&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=27-05-2009&group=7&gblog=4 Wed, 27 May 2009 11:22:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=27-05-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=27-05-2009&group=7&gblog=3 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=27-05-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=27-05-2009&group=7&gblog=3 Wed, 27 May 2009 11:12:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=27-05-2009&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=27-05-2009&group=7&gblog=2 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[Forever]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=27-05-2009&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=27-05-2009&group=7&gblog=2 Wed, 27 May 2009 11:05:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=26-05-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=26-05-2009&group=7&gblog=1 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เพิ่งรู้เมื่ออายุปูนนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=26-05-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=26-05-2009&group=7&gblog=1 Tue, 26 May 2009 18:19:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=6&gblog=5 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[Sisley ฉันรักเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=6&gblog=5 Thu, 16 Jul 2009 13:54:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-05-2009&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-05-2009&group=6&gblog=2 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[แพ้อีกแล้วเหรอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-05-2009&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-05-2009&group=6&gblog=2 Mon, 18 May 2009 15:33:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-06-2009&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-06-2009&group=5&gblog=2 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[365 วันแห่งรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-06-2009&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-06-2009&group=5&gblog=2 Mon, 15 Jun 2009 22:27:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-06-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-06-2009&group=5&gblog=1 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[สูตรเสน่หา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-06-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=15-06-2009&group=5&gblog=1 Mon, 15 Jun 2009 22:30:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=31-05-2009&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=31-05-2009&group=4&gblog=3 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแท้...ยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=31-05-2009&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=31-05-2009&group=4&gblog=3 Sun, 31 May 2009 17:25:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=31-05-2009&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=31-05-2009&group=4&gblog=2 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[ในเงาเวลา 'รงค์ วงษ์สวรรค์']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=31-05-2009&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=31-05-2009&group=4&gblog=2 Sun, 31 May 2009 17:51:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=04-05-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=04-05-2009&group=4&gblog=1 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[10 อย่างที่ผู้ชายพูดและความหมายที่ต้องการสื่อ จาก cosmo จ้ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=04-05-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=04-05-2009&group=4&gblog=1 Mon, 04 May 2009 17:20:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=31-05-2009&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=31-05-2009&group=3&gblog=2 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[12 Angry Men]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=31-05-2009&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=31-05-2009&group=3&gblog=2 Sun, 31 May 2009 12:49:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=04-05-2009&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=04-05-2009&group=3&gblog=1 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[24]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=04-05-2009&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=04-05-2009&group=3&gblog=1 Mon, 04 May 2009 10:48:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=19-07-2009&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=19-07-2009&group=2&gblog=8 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[กรกฎาคม 2552]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=19-07-2009&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=19-07-2009&group=2&gblog=8 Sun, 19 Jul 2009 20:11:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=08-06-2009&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=08-06-2009&group=2&gblog=6 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[มิถุนา 52]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=08-06-2009&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=08-06-2009&group=2&gblog=6 Mon, 08 Jun 2009 13:03:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=29-05-2009&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=29-05-2009&group=2&gblog=5 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[เมษา 52]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=29-05-2009&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=29-05-2009&group=2&gblog=5 Fri, 29 May 2009 10:58:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=28-05-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=28-05-2009&group=2&gblog=3 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[พฤษภา 52]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=28-05-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=28-05-2009&group=2&gblog=3 Thu, 28 May 2009 11:00:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=19-07-2009&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=19-07-2009&group=1&gblog=5 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[ญี่ปุ๊น...ญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=19-07-2009&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=19-07-2009&group=1&gblog=5 Sun, 19 Jul 2009 20:03:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-07-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-07-2009&group=1&gblog=4 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[กินแบบญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-07-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=18-07-2009&group=1&gblog=4 Sat, 18 Jul 2009 15:14:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=1&gblog=3 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[ซันเดย์ ออฟเตอนูน ในปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=1&gblog=3 Thu, 16 Jul 2009 14:06:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=1&gblog=2 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[เกียวโต ไออารี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=16-07-2009&group=1&gblog=2 Thu, 16 Jul 2009 14:01:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-04-2009&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-04-2009&group=1&gblog=1 http://auntieskinny.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่าโพสถ่ายรูปน่ารัก ๆ เอาไว้ใช้เมื่อไปเที่ยวค่ะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-04-2009&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=auntieskinny&month=30-04-2009&group=1&gblog=1 Thu, 30 Apr 2009 20:36:50 +0700